انجمنهای سرطان آمریکا توصیه کرده‌اند که مردان از سن50 سالگی به بالا باید سالی یک بار PSA خون را اندازه‌گیری کرده و یک معاینه با انگشت DRE از پروستات به عمل آورد. به نظر اینجانب در نژاد ایرانی از سن 45 سالگی این کار باید انجام شود. سرطان خاموش علامتی ندارد که بیمار به طبیب مراجعه کند. هنگامی علامت پیدا می‌کند که از پروستات خارج شده متاستاز به استخوانها داده و درد ناشی از آن بیمار را به دکتر استخوان مراجعه دهد ولی چنانچه با آزمایش PSA و بیوپسی در مراحل اولیه که علامت ندارد تشخیص داده شود کاملاً درمان شده به طوری که بیمار عمر طبیعی می‌کند.
با دانش امروز کسی نباید از سرطان پروستات فوت کند. خوشبختانه این دانش در همکاران گرامی قرار دارد ولی تمام PSA های غیرطبیعی سرطان نیستند.
پروفسور Stamy در یکی از مقالات خود در دهه‌ی 90 بحثی در مورد PSA بین 4 و 10 را دارد که آیا باید بیوپسی شود یا خیر؟ بیوپسی پروستات برای بیمه‌های آمریکا سالیانه بین 20 تا 30 میلیارد دلار خرج دارد. برای کاستن این هزینه‌ مسأله‌‌ی رابطه‌ بین سن و افزایش PSA را مطرح کرده‌اند و بررسی‌های انجام شده روی 5000 نفر در یک شماره Urologic Clinic of N.A که مجله معتبری است در اواسط دهه‌ی 90 به PSA اختصاص داشت مطرح کردند و در آن ذکر شد که مثلاً یک مرد 70ساله PSA 6 برای وی طبیعی است و احتیاج به بیوپسی ندارد. ولی اینجانب در سونوگرافی پروستات از راه مقعد TRUS به این نتیجه رسیدم که سن و حجم پروستات در دو خط موازی قرار ندارند. درصد کمی تا آخر عمر بزرگ نمی‌شوند و در همین حدود عده‌یی در دهه‌ی 50 پروستات چنان بزرگی دارند که ناچار به عمل هستند. از طرفی دو نسج در پروستات وجود دارد. یکی اپیتیلیال که PSA ترشح می‌کند و دیگری استروما که فیبروماسکولار است که ترشح نمی‌کند درصد رشد این دو در افراد متفاوت است در نتیجه دو نفر که حجم پروستات آنها مساوی است ممکن است PSA در آنها متفاوت باشد. بیماری داشتم که حجم پروستات وی 100سی سی بود ولی PSA وی 2 در این فقط استروما رشد کرده بود. آمریکائیها در همین مجله‌ی در شماره‌ی 2003 در یک خط نظریه خود را اصلاح کردند ولی اینجانب قبل از آن سال مقاله یی در «پزشکی امروز» منتشر و ابطال آن را ثابت کردم ولی متأسفانه هنوز چند آزمایشگاه معروف آن را می‌نویسند که برای افراد اغفال کننده است. DRE ضروری است. در چهار بیماری‌ که PSA کمتر از 1 داشتند ولی DRE آنها غیرطبیعی بود بیوپسی شدند دو نفر آنها سرطان اولیه داشتند.
چه هنگام بیوپسی ضروری است؟
1- اگر DRE غیرطبیعی باشد.
2- اگر PSA به طور صعودی افزایش یابد که PSAV نامیده می‌شود.
دو نفر که یکی PSA2 و دیگری PSA صعودی از 1 تا 3 داشتند به علت DRE غیرطبیعی مبتلا به سرطان بودند.
آمار درصد سرطان:......

                                                                                                         ادامه مطلب

+ نوشته شده توسط سایت خبری آریابرزن در یکشنبه سوم بهمن ۱۳۸۹ و ساعت 10:7 |